İmplant Destekli Protezlerde Kullanilan Yeni Nesil CAD-CAM Materyaller

Prof. Dr. Burak Yilmaz

Dr. Burak Yilmaz 2000 yilinda Ankara Universitesi Dis Hekimligi Fakultesinden mezun olduktan sonra ayni universitede Protetik Dis tedavisi Anabilim Dali’nda doktora programini 2007 yilinda tamamladi. Sonrasinda, Ohio Eyalet Universitesi Dis Hekimligi Fakultesi Implant Klinigi’nde 1 yil implant ustu protezlerle hasta tedavisi uzerine doktora sonrasi calismalarini tamamladi. 2009-2014 yillari arasinda ayni universitede yardimci docent, 2014-2019 yillari arasinda docent olarak calistiktan sonra 2019 yilinda Profesor unvanini aldi. Bu surecte Ohio Eyalet Universitesi’nde Research Internship in Restorative, Prosthetic and Implant Dentistry programinin kurucu direktorlugunu yapti. 2020 Eylul ayindan itibaren Bern Universitesi Dijital Dis Teknolojileri Bolumunun Baskanligini yurutmektedir. Protetik ve implant dis hekimligi uzerine 180’nin uzerinde yayinlanmis bilimsel calismasi mevcuttur ve Contemporary Fixed Prosthodontics kitabinin Implant Bolumunun esyazarligini yapmistir. The Journal of Prosthetic Dentistry ve Journal of Dentistry (Digital Dentistry Section) dergilerinin editorial kurulu uyeligi ve hakemligi, Clinical Implant Dentistry and Related Research, International Journal of Prosthodontics, Journal of Prosthodontics, ve Journal of Esthetic and Restorative Dentistry dergilerinde hakemlik gorevi devam etmektedir. Academy of Osseointegration Arastirma Basvurulari Kurulu Baskanligi, ve 2015-2020 yillari arasi Carl O. Boucher Konferansi Yonetim Kurulu uyeligi ve sekreterligini yapmistir. 2015 Yili Stazen Senior arastirmaci odulunu alan Burak Yilmaz’in yoneticisi oldugu bilimsel bir calisma, 2018 yili American Academy of Fixed Prosthodontics Stanley Tylman Arastirma Odulu’ne layik gorulmustur. Dr. Burak Yilmaz uzmanlik ve doktora ogrencilerine verilen derslerde direktorluk yapmaktadir.

İmplantolojide Dijital Planlama

Prof. Dr. Erdem Kılıç

Erdem Kılıç Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden 2000 yılında mezun olduktan sonra 2005 yılında Cumhuriyet Üni-versitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabi-lim Dalından doktora ünvanını almıştır. 2005 ve 2017 yılları ara-sında Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çe-ne Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2010 yılında Londra Üniversitesi, St. Georges Hastanesi, Maksillo-fasiyal Departmanında 4 ay süre ile ziyaretçi doktor olarak bulun-muştur. 2012 yılında doçent ünvanını almıştır. 2017 yılında Bezmi-alem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalışmaya başla-yan Dr. Kılıç, 2018 yılında aynı üniversitede Profesör ünvanını al-mıştır. 2020 yılından beri akademik faaliyetlerine Bezmialem Vakıf Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Klinik çalışmalarını İstanbul’da, 2022 yılında kurduğu Özel KLC Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde sürdürmektedir. Mesleki ilgi alan-ları, 3D dijital planlama, atrofik çenelerin ogmentasyonları ve den-tofasiyal deformite cerrahileri olan Dr. Kılıç’ın kendi bilim alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış 50’nin üzerinde yayını bulunmaktadır.

Diş Hekimliği Eğitiminde Dijital Teknolojiler

Prof. Dr. Funda Akaltan

Belçika, Mons, S.H.A.P.E. American High School’un ardından, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. Aynı kurumda 1996 yılında Doçent oldu ve 2001 yılından itibaren Profesör unvanı ile çalışmaya devam etti.

2002 yılında “Hareketli Bölümlü Protezler – Planlama” adındaki kitabın ilk baskısı, 2018’de dördüncü baskısını yayına hazırladı. İmplant ve/veya diş destekli protezlerde biyomekanik kavramlar, kuvvet iletimi, manyetik tutucular, hassas tutucular, dental materyaller gibi konularda projeler yürüttü; ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler yayınladı. Hareketli bölümlü protezlerde planlama, kısmi dişsiz vakalarda yaşanan çelişkiler, ölçü yöntemleri, ölçü materyalleri, hassas tutucular ve etkili sunum becerileri gibi konularda konferanslar verdi ve meslek içi eğitim kurslarında bulundu.

Son 20 senede, diş hekimliği eğitiminin yeniden yapılandırılması üzerinde çalışmalarını sürdürdü. “Diş hekimliği eğitiminin ADEE (Association for Dental Education in Europe) uyumluluğu”, “Lisans Müfredat Geliştirme” ve “Diş hekimliğinde Ölçme ve Değerlendirme İlkeleri” konularında çalıştı. “Diş Hekimliğinde Klinik Becerilerin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” isimli bir kitabın ortak yazarları arasında yer aldı. “Diş Hekimliği Eğitimini Yeniden Düşünmek” isimli bir özel sayıda, lisans eğitimi ile ilgili 6 makalesi yer almaktadır. Farklı seviyelerde “eğiticinin eğitimi” ve ayrıca “online öğretici eğitimi” sertifika programlarına katıldı.

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPİD) Eğitim-Öğretim Koordinasyonu Başkanlığı, Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitim Programları Akreditasyon Derneği (DEPAD) Tutartlılık Komisyonu üyeliği, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Fakülte Kurulu üyeliği, Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye’de ilk defa düzenlenen online “1. Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi” başkanlığını yürüttü.

Ankara Üniversiteliler Derneği, TPİD, DEPAD ve OSSEDER (Osseointegrasyon Derneği) üyelikleri bulunan Funda Akaltan, evli ve bir evlat sahibidir.

Derin Öğrenme ve Diş Hekimliğinde Yapay Zeka Uygulama

Doç.Dr. İbrahim Şevki Bayrakdar

Yapay zeka; insanların bilişsel işlevlerini taklit eden bilgisayarların öğrenme, problem çözme kapasitene sahip olması ve insan zekasını gerektiren görevleri gerçekleştirebilmesi olarak tanımlanabilir. Hayatımızın her alanında olduğu gibi tıp alanında da yapay zeka uygulamaları gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Özellikle medikal görüntülerin derin öğrenme algoritmalarına dayalı yapay zeka uygulamaları ile değerlendirilmesi, tıp alanında popüler bir araştırma alanı olarak göze çarpmaktadır. Medikal görüntüleme alanında meydana gelen bu gelişmelere paralel olarak, diş hekimliği alanında da yapay zeka ile dijital görsellerin değerlendirilmesi ve hekimlere karar destek mekanizması olarak destek verebilecek algoritmaların geliştirilmesi çabaları yoğunlaşmıştır. 2 ve 3 boyutlu dental radyografilerde dişlerin, restorasyonların, çürük, periodontal hastalık, kist-tümör gibi dental ve çene patolojilerinin değerlendirildiği birçok çalışma literatürde yer almıştır. Bu konuşmada yapay zekanın tanımı, sınıflandırılması ve diş hekimliği alanındaki uygulamalarından bahsedilecek ve diş hekimliğinde yapay zeka uygulamaları konusunda bir gelecek perspektifi ortaya konulacaktır.

Bilimsel Sunum ve Yayınlarda Görsellerin Kullanımı

Dr. Levent Efe

Bu sunumumuzda, bilimsel ve medikal sunum ve yayınlarda kullanılacak illüstrasyon, fotoğraf, video, animasyon gibi görsel ögelerden en iyi verim nasıl alınır konusunu tartışacağız. Bilim insanlarının bu görselleri hazırlayacak profesyonellerden en iyi verimi almak için, onları nasıl yönlendirmeleri gerektiğini konuşacağız.

Periodontal ve Peri-İmplant Dokularda Rekonstrüksiyon: Klinik Uygulamalar

Dr. Dt. Serhat Aslan

Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Periodontoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Milan Üniversitesi (İtalya), Biyomedikal, Cerrahi, Dental Bilimler Bölümü'nde ve Porto Üniversitesi (Portekiz), Periodontoloji ve İmplantoloji uzmanlık eğitiminde misafir öğretim üyesidir. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır. Türk Periodontoloji Derneği’nde merkez yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak görev yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) aktif üyesidir. Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateryaller ve farklı cerrahi tekniklerin yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.

Dyna Helix İmplant Sisteminin Dijital Yönleri

Guido J.M. Houg

Guido J.M. Houg Kurucu ve Genel Müdür Dyna Dental Engineering B.V. Doğum Tarihi: 14 Mayıs 1956 Uyruğu: Hollanda Eğitim: Sertifikalı Diş Teknisyeni İş deneyimi: 1979- 1983: Diş Teknisyeni 1983’ten buyana: Kurucu ve Genel Müdür Dyna Dental Engineering B.V. Dental ataşmanların ve implant sistemlerinin geliştirilmesi Üniversitelerde, Dişhekimliği birliklerinde, kongre ve seminerlerde öğretim üyesi Diş teknisyenleri ve implantologlar için kurs lideri 2016'dan günümüze: Hollanda Indent cluster Implantology şube organizasyonunun başkanı.